historiaLa RM o el que és el mateix, el diagnòstic per ressonància magnètica, mostra imatges de tall del cos sense radiació, utilitzant electroimants que generen camps magnètics.