La mamografia ha estat, i ara, l’eina més eficaç en la lluita per la detecció precoç del càncer de mama. La mamografia és reconeguda per tots com el millor mètode de detecció precoç del càncer de mama, però se l’acusa de ser radioactiva i que cal estrènyer estretament.

Per què és tan eficaç?

Perquè el càncer de mama és perillós, però creix lentament. Duplica en grandària cada 250-430 dies en el 85% dels casos. Per tant, si fem una mamografia a l’any (360 dies) estem fent el seguiment adequat.

Els dispositius de mamografia s’han desenvolupat en els últims dos anys que irradien fins a cinc i sis vegades menys que la mamografia de 2010.

Per què hem de comprimir?

Com que la imatge està fixada, el teixit es comprimeix i es veu millor, redueix la radiació tantes vegades com es redueix el gruix, i evita repeticions per moviment.

Quan s’ha de fer la primera mamografia?

L’eficàcia del seguiment anual de mamografia s’ha demostrat des dels 40 anys. S’avança als 35 en famílies on la incidència de casos és notable.

I quant de temps?

Moltes dones grans m’ho han preguntat. No fa gaire es va determinar que quan l’esperança de vida és inferior a set anys. Però una dona de 85 anys sap que no arribarà als 95?

La mamografia és la millor metodologia per detectar el càncer de mama entre els 40 i els 90 anys. Altres mètodes són útils, però tots són menys específics i menys assequibles.