FORMA EN QUÈ HE DE PREPARAR-ME

És possible que li demanin que usi una bata durant l’examen o potser podrà quedar-se amb la seva vestimenta si és solta i no té tancaments metàl·lics.

FORMA EN QUE DEBO PREPARARME
¿PUC MENJAR ABANS?

Les pautes sobre ingerir o beure abans d’un examen de RMN varien segons l’examen específic i el centre de diagnòstic per imatges. Llevat que li indiquin el contrari, ha de seguir la seva rutina diària normal menjant i prenent medicaments com de costum.

¿AL·LÈRGIES?

Alguns exàmens de RMN podrien requerir que a vostè se li subministri una injecció de material de contrast dins el torrent sanguini. Probablement, el radiòleg o tecnòleg o una infermera li preguntin si vostè té al·lèrgia d’alguna classe, com ara una al·lèrgia al iode o al material de contrast dels raigs X, a drogues, a menjar, o al medi ambient, o si té asma.

¿ALGUNA MALALTIA GREU?

També, ha d’informar al radiòleg si vostè té problemes de salut greus o si s’ha sotmès a alguna cirurgia recentment. Algunes malalties, com la malaltia greu del ronyó, poden fer impossible que se li administri material de contrast amb gadolini per a una RMN. Si vostè té un historial de malaltia renal o de trasplantament de fetge, caldrà realitzar un examen de sang per determinar si els ronyons funcionen de manera satisfactòria.

¿EMBARSSADA?

Les dones sempre han informar al seu metge o tecnòleg si hi hagués alguna possibilitat d’estar embarassades. S’ha fet servir la RMN des dels ’80 per a l’exploració de pacients, sense cap informe de mals efectes en les dones embarassades o en els seus nadons que encara no han nascut. No obstant això, a causa que el nadó sense néixer estarà en un fort camp magnètic, les dones embarassades no han de fer-se aquest examen en el primer trimestre d’embaràs a menys que s’assumeixi que el potencial benefici de la RMN supera amb escreix els riscos possibles. Les dones embarassades no han de rebre injeccions de material de contrast amb gadolini, excepte quan sigui absolutament necessari per al tractament mèdic.

¿CLAUSTROFÒBIA?

Si pateix de claustrofòbia (por als espais reduïts) o ansietat, en RESSONÀNCIA DE TARRAGONA disposem d’una Ressonància magnètica OBERTA, per a persones com vostè.

¿QUE NOHE DE PORTAR?

Intenta deixar les joies i altres accessoris a casa, si és possible, o treu-te les abans de l’exploració de RMN. A causa de que poden interferir en el camp magnètic de la unitat d’RMN, es prohibeix l’ús d’objectes metàl·lics i electrònics a la sala d’examen. Aquests articles inclouen:

  • Joies, rellotges, targetes de crèdit i audiòfons, tots poden danyar-se
  • Fermalls, agulles de ganxo, tancaments metàl·lics i articles metàl·lics similars, que poden distorsionar les imatges de la RMN
  • Aparells dentals desmuntables
  • Llapisseeres, navalles i ulleres Perforacions en el cos

IMPORTANT

Ha dinformar al tecnòleg si té algun dispositiu mèdic o electrònic en el seu cos. Aquests objectes pot interferir amb l’examen o suposar potencialment un risc, d’acord amb la seva naturalesa i la potència de l’imam de la RMN. Els exemples inclouen, però no es limiten a:

  • Vàlvules cardíaques artificials
  • Ports implantables per administrar medicaments
  • Extremitats artificials o pròtesis metàl·liques per a les articulacions
  • Estimuladors nerviosos implantables
  • Fermalls metàl·lics, cargols, plaques, stents o grapes quirúrgiques

En general, els objectes utilitzats en les cirurgies quirúrgiques no suposen cap risc durant la RMN.

RESSONÀNCIA TARRAGONA, TRANQUIL·LITAT, RAPIDESA I MÀXIMA QUALITAT