TRANQUIL·LITAT, RAPIDESA I MÀXIMA QUALITAT D’IMATGE

La Ressonància Magnètica d’alt camp resol bona part dels diagnòstics en les especialitats de Neurologia, Ortopèdia, Medicina Interna, Angiografia, Oncologia, Cardiologia, Pediatria i Patologia de Mama, així com en procediments intervencionistes.

També permet realitzar proves d’alta qualitat en menys temps, el que garanteix més agilitat i confort.

Ressonància Magnètica d’Alt Camp

 PER A QUÈ SERVEIX. Per visualitzar nombroses estructures: cor, pulmons, fetge, ronyons… Permet detectar a més cerebrals, tumors, trombosi venoses, esclerosi múltiple, infarts cerebrals, o lesions òssies i musculars (és l’únic procediment per veure lligaments).

 COM CAL PREPARAR-SE. Cal anar en dejú per si el pacient necessita sedació o contrast.

 AIXÍ ES FA. El pacient es tomba a la llitera d’exploració i se li introdueix en el túnel. Ha de romandre completament quiet en tre 30 i 45 minuts.

 RISCOS PER A LA SALUT. Té molt poques contraindicacions, encara que cal advertir al metge si es tenen dispositius metàl·lics (pròtesis) en el cos.

resonancia-magnetica-alto-campo

TAC D’ÚLTIMA GENERACIÓ

RESSONÀNCIA TARRAGONA, TRANQUIL·LITAT, RAPIDESA I MÀXIMA QUALITAT